Jag har utbildningsprogram i stresshantering där jag lär ut olika sätt att bli vän med sina stressignaler och arbeta fram verktyg som fungerar att möta sin personliga stress i skilda situationer.

Jag har utbildningsprogram om en god psykosocial arbetsmiljö och vad som kännetecknar en sådan. Jag kan bistå med att arbeta fram policy eller handlingsplaner för sådana etiska riktlinjer.

Jag har ett föreläsningsprogram om modern etik och hur en organisation kan vinna på att införa etiska värderingar i sin arbetsmiljö och i sin affärspolicy.

Hur vi skall leva nu i individualismens tidevarv är inte alltid lätt. En gemensam etisk kompass saknas. En modern “bondepraktika”, som guidar oss igenom stress och för högt tempo och som ger självklara anvisningar om återhämtningspauser, bromssträckor och egen tid för reflektion. Vi hade behövt en “mot-stress-praktika”.