Cecilia Haglund

Handledning

Jag åtar mig gärna uppdrag gällande handledning.

Jag arbetar med ett uppskattande perspektiv och bedriver Grupp processhandledning.

Jag tycker om att arbeta med grupper och använder mig då gärna av reflekterande processer. Det innebär att jag har ett salutogent och systemiskt perspektiv på handledning.

Syftet är att handledning ska främja fungerande och bärande processer i en arbetsgrupp och utveckla individer och gruppen.

Andra uppdrag

Söker du som arbetsledare min kompetens kan jag erbjuda handledning till din personalgrupp, arbetslagsutveckling eller riktad stresshandledning - i grupp eller enskilt. Jag kan åta mig strukturerad konflikthantering eller kvalitativ medling. Organisationsanalys eller kartläggningar av en arbetsplats eller -grupp för att hitta verktyg att gå vidare med kan jag bistå med. Individuella rehabiliteringar och handlingsplaner kan jag arbeta fram tillsammans med dina anställda eller erbjuda en kortare fokuserad Psykoterapi, för att bryta en negativ individuell trend.

Tjänster

Jag skulle kunna hjälpa dig som lider av panikattacker, nedstämdhet eller har “kört fast” och inte vet hur du ska gå vidare. Det kan gälla din arbetskarriär eller ditt privata liv och dina relationer. Jag är legitimerad Psykoterapeut och arbetar mycket med människor som lider av olika stresstillstånd.

Jag tror på berättelser och vet av erfarenhet att de bär fröet till kreativa lösningar och upplösningar av problem som vi inte kommer ur eller ser någon ände på. Därför kan det vara av vikt att sätta samman sina berättelser i vissa perioder av sitt liv för att komma vidare, utvecklas och våga mogna som människa eller organisation. Vi är varandras berättelser; i en organisation t ex och där kan mitt företag komma in med konsultativ handledning, för att reda upp en konflikt eller bistå med en arbetslags utveckling. Det kan också gälla att finnas med vid en krishantering eller vara psykosocialt stöd till din personal när en olycka har drabbat arbetsplatsen.

Jag har god erfarenhet att arbeta med människor i rehabilitering vid kortare eller längre sjukskrivning där risken för utmattningssyndrom är överhängande eller är problemet. Jag samarbetar i avtal med Företagshälsovård lokalt och med Falck Healthcare AB. Jag har ett avtal med Jönköpings läns landsting om att bistå med Psykoterapier för vuxna.