Cecilia Haglund

Mitt företag startade jag 2001 i Jönköping på fyra grunder:

  • Företagshälsovård och prevention
  • En legitimation i Psykoterapi
  • Handledning och konsultation
  • God professionell erfarenhet av Ledarskap, Socialtjänst och Psykiatri

Jag byggde ut mitt företag med konsultationer i företagshälsovård, stresshantering och arbetsplatsinsatser. Vidare med psykoterapier, till enskilda eller grupper och stresshanteringsuppdrag. Efter genomförd Handledarutbildning arbetar jag nu med Grupp process-handledning till organisationer och företag.

Min bärande företagsidé och vision är följande:

Hälsa, I, Ledarskap, Människa, Arbetsmiljö = HILMA

Jag ser på organisationer som ett nätverk av bärande relationer i ständigt lärande och i utveckling.

Delarna kan vara lika viktiga som helheten men främst beror en hälsosam organisation på ett gott Ledarskap där både ekonomi och människa är i balans.

Handledning och reflexion kan vara ett sätt av många att skärpa sin uppmärksamhet och lära sig se på sin organisation och sin egen insats från flera olika vinklar och skapa ny energi. Att därigenom undvika stress, tunnel- seende samt förebygga onödiga konflikter.

Jag föredrar tåg och allmänna kommunikationsmedel om jag reser på uppdrag till andra orter.

Därigenom bidrar mitt företag till en bättre miljö.

Min CV hittar du här.