Ladda ned som pdf

CV

Cecilia Haglund, Pionjärvägen 88, 556 27 JÖNKÖPING.

Utbildningar

Grundutbildning

 • 1972-1975 Tre-årigt Gymnasium Helklassisk linje, Fjellstedtska skolan Uppsala
 • 1976-1980 Socionom utbildning, Social linje, Socialhögskolan, Lunds Universitet

Vidareutbildningar

 • 1991-1993 Steg I utbildning Psyko analytisk grund, Jönköpings läns landsting våren 1994 Lösningsfokuserat arbetssätt Steve de Shazer Jönköpings läns landsting
 • 1997-2000 Steg II utbildning Legitimationsgrundande Systemisk Familjeterapeutisk grund, GCK,KCC Göteborg
 • 2001 01 19, 2005 11 15 Nationell Kongress om Utmattningsdepression, Karolinska institutet
 • 2001 11 26- 27 Medling och Konfliktlösning, Peter Lang, GCK, Göteborg
 • 2002 05 22 - 23 Lösningsfokuserad psykoterapeutiskt arbetssätt Imso Kim Berg, GCK,Göteborg
 • 2003 10 29-30 Kris och Trauma utbildning, Danderyds Kris-och Traumacentrum,
 • 2005 07 09 - 2005 07 16 Konsultation och handledning, Summerschool, KCC, Ben Furman, Humberto Maturana, Elsa Jones, Lynn Hoffman, Karl Tomm, Tom Andersen, John Shotter, John Burnham, Mary och Kenneth Gergen, Luigi Boscolo, m fl University of Kent, Canterbury

Genomförd påbyggnadsutbildning

 • 2006 02 08 - 2007 11 11 2 -årig Grupphandledning, Er kompetens och utveckling AB, Psykolog och Handledare, lärare Ulf Hagström och Socionom Leg familjeterapeut och Handledare. Lärare Eva Redemo Egen Handledning

 • 1984-85 Psykolog från Stockholm (tappat namnet) Ärende handledning i Samarbetssamtal, Familjerätten i Upplands Väsby
 • 1985- 87 Psykolog Bengt Ernfast Djupintervjuer och ärendehandledning, Familjehems-sektionen inom Botkyrka kommun
 • 1987-88 Psykolog Hans Arvidsson Familjehemssektionen Jönköpings kommun
 • 1987-88 Socionom o handledare Ulla Moberg-Hovmark Handledning i Djupintervjuer
 • 1992-93 Psykolog Leg Psykoterapeut Bertil Wulff Processhandledning
 • 1994-95 Psykolog Bengt Ulander lärande handledning i klinisk verksamhet, Allmänpsykiatrisk mottagning
 • 1994-95 Psykolog Leg. Psykoterapeut Kjell Andersson Processhandledning
 • 1994-99 Palestinsk Psykolog Leg psykoterapeut Mahmoud El Hissi, Flyktinghandledning
 • 2001- 2004 Psykolog Leg psykoterapeut Stefan Lundberg KBT-handledning
 • 2004 -pågående Psykolog Leg psykoterapeut Eva Frisk Systemisk reflekterande handledning,

Egen Psykoterapi

 • Familje Psykoterapeut i Stockholm 50 tim under Steg I.
 • Psyko-analytisk Psykoterapeut i Jönköping 50 tim under Steg II.
 • Familjerekonstruktion 30 tim under Steg II.

Anställningar

 • 1981 - 82 Jönköpings kommun, Socialtjänst Social sekr
 • 1987 - 88 Jönköpings kommun, Familjehemssektionen Jönköpings Socialtjänst
 • 1982 - 84 Jönköpings Samfällighet Diakonichef
 • 1984 - 85 Upplands Väsby Socialtjänst Social sekr Familjerätt
 • 1985 - 87 Botkyrka Socialtjänst Familjehem och Socialtjänst
 • 1989 - 99 Jönköpings läns landsting Kuratorstjänster,
 • 1989-91 Kuratorstjänst Kvinnokliniken, Jönköpings läns landsting
 • 1991-93 Kuratorstjänst Toxikomani, Jönköpings läns landsting
 • 1993-99 3 år Länspsykiatri med Rättspsykiatri
 • 1994 -95 Allmänpsykiatrisk mottagning för vuxna
 • 1999-2001 ArbetsMiljöEnheten Projekttjänst Beteendevetare
 • 2001 - f n Primärvård Socionom Leg Psykoterapeut

Uppdrag som Beteendevetare inom Landstinget i Jönköpngs län AME/ Företagshälsovården, var god se särskilt tjänstgöringsintyg

Uppdrag i Hilma Centrum för konsultation

Startade 2002-2004 med handledning till sjuksköterskor inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun samt under samma tid Chefshandledning till Chefssjuksköterska inom kommunens psykiatri och senare inom äldreomsorgen. Referens: Helena Hamlin 0763-911811.

Grupp processshandledning till Boendestödsteam I Jönköpings kommun. Referens: Maria Edlund 036 - 10 72 75

LSS-handledning till Boendestödsteam gällande Autism spectrat. Referens: Christina Polland, Chefskurator Länssjukhuset Ryhov.

2010-2014 Handledning till Behandlingshem med psykiatrisk inriktning i Kalmar län. Handledning till Allmän psykiatriska mottagningar i Jönköpings län.

Föreläsningar i Stresshantering till organisationer.

Avtal med Falck Health Care AB, om individuella vägledningssamtal inom institutioner och företag samt Krishantering. Pågående avtal.

Avtal med Företagshälsan i Jönköping AB ang Korttids Psykoterapier och Krisbearbetning samt chefshandledningar inom Statliga verk och privata företag och branscher 2003 - pågående avtal.

Avtal med Jönköpings Läns Landsting ang Psykoterapi för vuxna, 10 eller 20 Psykoterapisamtal med start 2007 04 01 förlängt t o m 2013 12 31.

Avtal med Personaladministrationen inom Landstinget i Jönköpings län om rehabilitering 10 samtal i Korttidsterapi 2004-2013.